top of page

Språkcafé

Velkommen til Språk Café på Baracoa Asker hver onsdag kveld!

Vi vil gjerne bidra til en løsning som handler om språk. Ikke bare norsk, men også språket som våre innvandrere snakker. Det er selvfølgelig viktig å kunne språket til det landet man bor i, men det er også viktig å bevare sitt eget morsmål, eller øve på flere andre språk.

Meningen med en såkalt ‘’Språk Café’’ er å kunne samle en multikulturell befolkning for sosialisering og utdyping i språk. Språk er nøkkel til kommunikasjon. 

Baracoa Asker har ansatte som kan følgene språk: Norsk, Engelsk, Italiensk, Spansk, Polsk, Rumensk, Filippinsk, Arabisk, Russisk, Finsk, Gresk, etc.

Ved ankomst deler vi ut flagg som passer ditt språk. Kan du flere språk, får du flere flagg. På denne måten kan alle se hva slags språk du snakker.

 

 

 

 

Velkommen til oss!

Reserver bord HER!

Language Café

Welcome to our ''Language cafe'' at Baracoa Asker every wednesday night!

We would like to contribute to a solution about language. 
Not only Norwegian, but also the language that our immigrants speak. 
It is of course important to know the language of the country you live in, 
but it is also important to preserve your own mother tongue, or practice 
several other languages.

The purpose of a so-called "Language Café" is to be able to gather a multicultural
population for socialization and elaboration in language. Language is the key to communication.

Baracoa Asker has employees who know the following languages: Norwegian, English, 
Italian, Spanish, Polish, Romanian, Filipino, Arabic, Russian, Finnish, Greek, etc.

Upon arrival, we will hand out flags that match your language. If you know more 
languages, you get more flags. This way, everyone can see what kind of language you speak.

 

 

 

Welcome!

Reserve table HERE!

bottom of page